Officiella Sicka Fritids hittar ni på sicklafritids.com

Det här är en fristående sida som handlar om möjligheterna att starta ett fritidscenter för vuxna i Sickla.

Stort behov av fritidsverksamhet för vuxna

I Nacka kommun erbjuds mängder av fritidsaktiviteter för barn- och unga. Det är bra och viktigt för kommunen och dess invånare. Det finns dock ett stort behov av mer fritidsaktiviteter för vuxna personer i kommunen. Ett sätt att tillgodose det behovet är att starta ett aktivitetscenter, ett fritids för vuxna, i Sickla.

Människor mår bra av att röra på sig och aktivera sig. Det offentliga har till uppgift att se till att unga på ett så bra sätt som möjligt. Nacka är en kommun som har låg arbetslöshet i förhållande till andra kommuner i riket, vilket i sig är positivt. Människor i arbete har möjlighet att göra en låneansökan i syfte att köpa en bostad och har även möjlighet att låna 100000:- eller låna 350000:- till att göra renoveringar i sin bostad. Den som har arbete kan även ansöka om privatlån eller blancolån eller billiga lån över huvudtaget för att köpa in möbler och andra förnödenheter. Även om många har arbete i Nacka kommun, så saknar 16,5 procent av kommunens befolkning ett arbete. Det är av stor vikt att dessa personer ges möjlighet till en meningsfull sysselsättning. Risken är stor att människor i arbetslöshet hamnar i isolering och får psykiska besvär, det är viktigt att den som inte har ett arbete får möjlighet att göra andra meningsfulla aktiviteter.

Ett fritids för vuxna kan leda till ökad delaktighet i samhällslivet

Ett sätt att skapa aktiviteter i kommunen för vuxna utan arbete, men även för vuxna med arbete, är att skapa ett fritidscenter i kommunen. Sickla är en bra knutpunkt för ett sådant fritids för vuxna, då Sickla är det område i Nacka som flest kommuninvånare bor i. Sickla har även goda kommunikationer till övriga Nacka och ligger nära kommungränsen till Stockholm. Det kommer givetvis kosta pengar att starta ett fritids för vuxna. Ett sätt att snabbt finansiera detta på är att leta efter företag i Nacka som är beredda att investera pengar i ett fritids för vuxna. Privatpersoner kan även investera i projektet genom att ta ett banklån eller privatlån, avkastningen på investeringen kan leda till att räntekostnaderna för det blancolån eller privatlån betalar sig med god marginal. Jämför alltid lån är ett tips. Ett räkneexempel är att en privatperson bestämmer sig för att låna 500000:- via ett banklån för att investera i projektet. Den som bestämmer sig för att låna 500000:- kan då förhoppningsvis räkna med att få tillbaka beloppet med avkastningsränta, även med beaktande av de kostnader han eller hon behöver erlägga för att finansiera sitt banklån genom blancolån eller privatlån. Det finns ingen lagreglerad gräns för hur mycket man kan låna genom ett privatlån eller blancolån, vanligt är att man beslutar sig för att låna 100000:- eller låna 500000:-  genom ett sådant lån.

Ett fritidscenter för vuxna med fokus på fysisk aktivitet och mental stimulans

Det är mer vanligt än vad vi tror med lån via banken. Men det vi vill ha sagt är att oavsett hur stort banklån du väljer att ansöka om är att vara försiktig. Vår uppfattning är att ett fritids för vuxna i Sickla både bör ha en finansiell inriktning på motion och på intellektuell stimulans. Fritidscentret kan innehålla fysiska aktiviteter såsom klättring, löpspår och styrketräning. Fritidscentret kan även innehålla mental stimulans såsom studiecirklar i privatekonomi där deltagarna kan lära sig mer om hur man kan göra för att förbättra sin privatekonomi. Föreläsningar kan exempelvis hålla om hur det fungerar att samla lån. Samla lån är ett sätt för den som har tagit många privatlån och blancolån att slå ihop dessa lån till ett enda lån och på så sätt få ner kostnaderna. Genom dessa privatekonomiska inslag möjliggör man också att deltagarna på fritidscentret kan få en bättre ekonomisk situation. Vidare bör information ges om hur man kan låna 100000:- eller låna 350000:- till lägsta möjliga ränta. En privatperson som behöver låna 100000:- eller låna 350000:- bör vara noggrann när den jämför lån så den hittar lägsta låneräntan.

Vi uppskattar att vi har möjlighet att komma till kontoret till Flighton för att kunna praktisera samt jobba inom allt som rör internet.

Fritidscentret kan kombineras med friskvårds tjänster

Ett nytt fritids för vuxna kan med fördel byggas i närheten av olika friskvårdsaktiviteter Det är en fördel om det finns både tandläkare och naprapat i närheten av friskvårdscentret. I en stressig vardag är det viktigt att underlätta för människor att besöka sin tandläkare och sin naprapat. Det är allt för få vuxna som regelbundet besöker en tandläkare, genom att lokalisera en tandläkare nära fritidscentret skapar man incitament för människor att gå dit. Det finns även klara fördelar med att ha en naprapat på själva fritidscentret. Om fritidcentret innehåller löparbanor och faciliteter för styrketräning så finns det en risk att människor ådrar sig sträckningar och andra tränings relaterade problem. En naprapat kan hjälpa till att avhjälpa dessa besvär. Det är viktigt att kostnaderna för att besöka en naprapat inte blir allt för dyra. Det är inte rimligt att en privatperson som redan har bestämt sig för att låna 100000:- eller låna 500000:- till privatekonomiska ändamål måste ådra sig ytterligare lån och krediter för att finansiera ett besök hos en naprapat.

/ William

sweden-2701921_1280

Allt fler vuxna behöver hjälp med att hitta en bra mäklare

Vardagslivet innehåller såväl stora och små beslut som kan vara av komplicerad karaktär. Merparten av dessa beslut är av privatekonomisk karaktär, till exempel hur man ska gå till väga för att hitta en skicklig mäklare. Vår uppfattning är att en fritidsgård i Sickla för vuxna bör kunna ge bra och tydlig information om hur man ska förfara för att hitta en bra fastighetsmäklare.

Privatpersoner kan ofta få stor oro och ångest över de beslut som ska fattas i privatlivet. Det kan handla om allt ifrån vilka hantverkare han anlitar eller vilken fastighetsmäklare man ska välja. Valet bland Stockholms Fastighetsmäklare är något som många ofta upplever som knepigt, då marknaden har växt betydligt senare år och det finns många olika företag att anlita. Det är viktigt att göra en grundlig research innan man anlitar en fastighetsmäklare.  En bra hållpunkt i bedömningen om en mäklare är bra är att titta på hur många års erfarenhet mäklaren har och vilka kvalifikationer i övrigt som mäklaren besitter. En fritidsgård i Sickla för vuxna bör anordna informationsmöten där olika mäklare ges möjlighet att berätta om sina arbetssätt och hur deras arvodessättning fungerar. På så sätt kan invånare i Nacka få stöd och hjälp i sin strävan att hitta en bra mäklare.

Kontakta Erik Olsson mäklarfirma

På gång just nu:

Planeringsmöte om tandhälsa 1/12 -2021
SEB Banken