Välkomna till sicklafritids.se. Det här är ingen officiell sida för någon organisation eller ett företag. Sidan ska inte på något sätt sammanblandas med den fritidsgård som finns i Sickla för barn och unga, den hittar du på sicklafritids.com.

Det här är istället ett fristående initiativ för att resonera kring möjligheterna att starta en fritidsgård för vuxna i Nacka Kommun. Vår uppfattning är att det faller sig särskilt lämpligt att en sådan fritidsgård kan placeras i Sickla, då det är den största kommundelen i Nacka. En sådan fritidsgård kan både vara privatfinansierad och offentligt finansierad - det beror på vem som är beredd att ta initiativet. En fritidsgård för vuxna bör både ha ett fokus på fysisk och psykisk hälsa. Den bör kunna tillhandahålla möjligheter till fysisk träning och konditionsträning samt möjligheter till intellektuell utveckling i form av kurser och föreläsningar.