Möjliga aktiviteter för vuxna i Sickla

Det här är en fristående sida som planerar och resonerar kring möjligheterna för ett fritidscenter för vuxna i Sickla. Det väsentliga är inte vem som är huvudman för verksamheten utan att verksamheten kommer till stånd. Vår initiala tanke är att ett fritids för vuxna i Sickla ska vara ett slags aktivitetscenter som både stimulerar kropp och själ. Det är av stor vikt att barn och unga erbjuds tillräckligt med meningsfulla och givande fritidsaktiviteter - men det är lika viktigt att vuxna ges möjlighet att aktivera sig också. En fritidsgård, eller ett fritidscenter, för vuxna i Sickla skulle kunna erbjuda löpbanor, styrketräning men även intellektuellt stimulerande verksamhet såsom information om privatekonomi. Sådan privatekonomisk information kan exempelvis utgöras av konsumentupplysning om vad blancolån och privatlån är och hur man kan hitta lämpliga lån till låg ränta. Ekonomi kan lätt ge upphov till oro och ångest, därför är det viktigt med mer upplysning och folkbildning.